TRADKURS

Tradkurs


Vertikalverkets tradkurs riktar sig till dig som redan klättrar sportklättring utomhus men vill lära hantverket med egna säkringar.

Under kursens två dagar får du lära dig allt du behöver kunna för att även klättra naturligt säkrade leder.

 

Vi lär oss bland annat att placera säkringar, kilar och kamsäkringar. Vi lär oss tekniker för att bygga topprep och standplats med naturliga och fasta säkringar, fira eller rappellera nedför klippan.
Beroende på förkunskap och målsättning kan vi även komma in på tekniker för att klättra flera replängder.

 

Deltagarna får låna all utrustning som behövs under kursen.

Kursens mål är att täcka in grundkurs och fortsättningskurs.


Tradkursen är till för sportklättraren som vill bredda sin kunskap!


TID: 2 HELDAGAR

FÖRKUNSKAP: SPORTKLÄTTERKURS ELLER MOTSVARANDE KUNSKAPER

UTRUSTNING: ALL UTRUSTNING KAN LÅNAS

PRIS: 2900 Kr


Planerade kurser 2024: